sábado, 1 de septiembre de 2012

''Estatua eta iraultza'' (I), Lenin

ESTATUA ETA IRAULTZA
Lenin, 1917.

Euskal Iraultza Sozialista blogean, autorearen komentarioarekin


Lehen argitalpeneko hitzaurrea, 1917ko abuztuan idatzia

Estatuaren auziak, gaur egun, berebiziko garrantzia hartzen du, hala alderdi teorikoan nola alderdi politiko praktikoan ere. Gerra Inperialistak modu harrigarri batean azkartu eta areagotu du Kapitalismo Monopolistaren eraldatze prozesua, Estatu Kapitalismo Monopolista bihurtuz.

Estatuak, zeina kapitalisten elkarte ahalguztidunekin gero eta estuago bateratzen baita, masa langileei ezartzen dien zapalkuntza ikaragarriak gero eta neurri lazgarriagoak hartzen ditu.
 
Herrialde aurreratuak -honakoa esatean beren “erretagoardiaz” ari gara- langileentzako presondegi militar bihurtzen ari dira.

Gerra biziki luze honen aurrekaririk gabeko izugarrikeriek eta hondamenek, jasangaitz bihurtzen dute masen egoera, beren amorrua areagotuz. Argi eta garbi, iraultza proletario internazionala umotzen ari da. Honek Estatuarekin duen jarreraren auziak garrantzia praktikoa hartzen du.

Garapen baketsu samarreko hamarkadetan zehar pilaturiko elementu oportunistek sozial - chauvinismoaren korrontea sortu zuten, zeina mundu osoko alderdi sozialista ofizialetan nagusitu baita. Korronte hau (Plekhanov, Potresov, Breshvskaya, Rubanovich, eta gero modu apur bat zainduagoan, Tsereteli, Txernov eta beste jaunak Errusian; Scheideman, Lergien, Davif eta besteak Alemanian; Renaudel, Guesde eta Valdervelde, Frantzian eta Belgikan; Hyndman eta fabiarrak, Ingalaterran, eta abar ...) sozialista hitzez eta chauvinista ekintzez, korronte hau, beraz, nabarmentzen da ez soilik “sozialismoaren buruzagiak” “euren” burgesia nazionalen interesetara morroien modu koldar eta doilorrean moldatzeagatik, , baizik eta, hain zuzen ere, “euren” Estatuen interesetara ere egokitzeagatik; zeren eta duela denbora asko baita jada, potentzia handiak deritzen gehiengoak nazionalitate txiki eta ahul asko esplotatu eta esklabotzen dituela.

Eta Gerra Inperialista, hain zuzen ere, mota honetako harrapakinen banaketaren eta birbanaketaren gerra bat da.
 
Langile masak, orokorrean burgesiaren eta bereziki burgesia inperialistaren eraginpetik askatzeko borroka, ezinezkoa da Estatuaren inguruko aurreiritzi oportunisten aurkako borrokarik gabe.

Lehenik eta behin, Marxen eta Engelsen Estatuari buruzko teoria aztertuko dugu, era oportunista batean ahantziak edo desitxuratuak izan diren teoria honen alderdiak modu bereziki zorrotzean aztertuz.

Gero desitxuratze hauek ordezkari nagusiaren jarrera aztertuko dugu, Karl Kautskyrena, II Internazionaleko (1889-1914) lider ezagunena eta gaur egungo gerran zehar hain porrot penagarria jasan duena. Azkenik, 1905eko eta, bereziki, 1917ko Errusiako iraultzen esperientzien funtsezko bilana eginen dugu. Azken hau, itxuraz, momentu hauetan (1917ko abuztu amaiera), bere garapenaren lehen fasea burutzen ari da; bainan iraultza hau ezin da ulertu, ez bada Gerra Inperialistak eragindako iraultza proletarioen katearen zati bat bezala.
 
Honela, beraz, Estatuaren aurrean, proletalgoaren Iraultza Sozialistak duen jarrerak, ez du garrantzia politiko praktikoa soilik hartzen, baizik egundoko eta berebiziko garrantzia, masei, berandu baino lehen, Kapitalismoaren uztarripetik askatzeko zer egin beharko duten azaltzeko arazo gisa.
 
V. I. LENIN
1917ko abuztua

No hay comentarios: