miércoles, 4 de diciembre de 2013

IBIL: República Socialista Vasca

traducido por ESI taldea,
original en euskara en el blog Euskal Iraultza Sozialista:
IBIL: Euskal Errepublika Sozialista


REPÚBLICA SOCIALISTA VASCA

1.- LA COMPLETA SOBERANÍA DEL PUEBLO TRABAJADOR VASCO: INDEPENDENCIA. El único sujeto político de la República Socialista Vasca será el Pueblo Trabajador: la Burguesía no tendrá ningún derecho político.

2.- LA NACIONALIZACIÓN DE TODOS LOS BIENES DE LA OLIGARQUÍA Y EL GRAN CAPITAL: BANCA, INDUSTRIA, TIERRAS, VIVIENDAS. Se establecerá control obrero en los demás centros de trabajo hasta conseguir la total socialización de la economía. La República Socialista Vasca no pagará deuda imperialista, ni tampoco cobrará.

3.- LA SALIDA DE TODAS LAS ORGANIZACIONES IMPERIALISTAS: OTAN, UNIÓN EUROPEA, EURO. La República Socialista Vasca desarrollará una política internacionalista: papeles para todos los inmigrantes, ayuda y defensa del resto de luchas revolucionarias del mundo, opción de federarse con otras Repúblicas Socialistas.

4.- AMNISTÍA TOTAL E INCONDICIONAL. Libertad para todos los gudaris y revolucionarios. El reconocimiento de la legitimidad de sus luchas. Juicios populares a los responsables de la opresión nacional y social.

5.- DESMANTELAMIENTO (Ertzaintza, Foral) Y/O EXPULSIÓN (Guardia Civil, Policía Nacional, Gendarmerie, CRS) DE EUSKAL HERRIA DE LOS GRUPOS ARMADOS DE LA BURGUESÍA. El Pueblo Trabajador Vasco creará instrumentos para su autodefensa armada.

6.- EL EUSKARA LA ÚNICA LENGUA NACIONAL DE EUSKAL HERRIA. Planificación Nacional para la Reeuskaldunización.

7.- POLÍTICA REVOLUCIONARIA GLOBAL CONTRA EL PATRIARCADO: Para construir un Pueblo sin opresiones según el género.

8.- RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA. Alquiler social obligatorio de todas las viviendas que estén vacías. Anulación de todas las hipotecas de los trabajadores.

9.- DETENCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS DESTRUCTIVOS Y DESARROLLISTAS Y PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA GARANTIZAR EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. La reducción planificada del consumo de energía y recursos. Medidas para recuperar el ecosistema de Euskal Herria.

10.- LA REPÚBLICA SOCIALISTA VASCA SERÁ UN ESTADO LAICO, BASADO EN EL PODER DE LAS ASAMBLEAS OBRERAS.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Agur,

Inpresioa dut programa honek helburu taktiko eta estrategikoak "nahasten" dituela. Badira hor iraultza sozialistaren garaipen osoa lortu gabe, borroka iraultzailea garatu eta indartu arau, burgesiari inposatu daitezkeen aldarrikapen taktikoak : etxebezitza hutsen errekisa, Herriaren bizi eta lan baldintzen hobetzea, instituzio inperialista batzuetatik ateratzea, amnistia, proiektu suntsitzaileen gelditzea eta neurri ekologistak, etorkinen erregularizazioa, berreuskalduntze politika, politika antipatriarkala, txakurren parte baten disoluzio/kanporatzea.

Anónimo dijo...

Aupa, laguna!

Uste dut ez duzula ongi ulertu IBILen plataforma, zuk ongi diozun bezala, "taktiko-estrategikoa", helburu estrategikoak eta "taktikoak" "nahasten" dituena.

ENAMen azken 50 urteetan denok egindako ibilbidearen autokritika sakonetik IBILek erabaki du alternatiba "taktiko" batek, paperaren gainean bere garaian burgesiak "onar" lezakeena, baina praktikan azken 30 urteetan inolaz ere onartu ez duenak, ez duela balio Euskal Herri Langilearen askatasuna erdiesteko. Hau da, KAS alternatiba, Alternatiba Demokratikoa, Lizarra-Garazi, Loiola... esperientzia horietatik guztietatik IBILek egiten duen irakurketa da ez dagoela "alternatiba taktikoa" egiterik, eta zuzen jo behar dugula Euskal Iraultza Sozialistaren bidean, Euskal Errepublika Sozialista alternatiba bezala aurkeztuz Euskal Langileriari eta gainontzeko sektore herritarrei, helburu gisa "negoziazioa" baztertuz errotik eta "euskal burgesiarekin" (hau da, burgesia basko-espainol autonomistarekin) aliantzak bilatzeari uko eginez behingoz. Hau da, gaur egun SORTUk planteatzen duen antitesia. Begi bistako antitesia, jakina, IBIL eta SORTU erabat antitetikoak baitira estrategia eta taktikari dagokienez.

Jakina, gaur egun Euskal Herri Langilearen alienazio/kontzientzia maila (klase kontzientziaz, nazio kontzienztiaz, genero kontzientziaz eta kontzientzia euskaldunaz ari naiz...) kontuan hartu behar da, eta horregatik burgesiaren dikadura hautsi gabe "teorian" eta paperaren gainean helburu "itxuraz" lorgarriak direnak sartu dira plataforman, gauza jakina baita Euskal Herri Langileak hain maiteak dituen helburu horiek erabat ezinezkoak direla Frantzia eta Espainia estatu burges eta inperialistekin haustura demokratiko-iraultzailea egin gabe.

Adibidez, Amnistia, 1978ko Konstituzio monarkiko neofrankista burgesak esplizituki debekatzen du. Amnistia eskatzeak Frankismoak inposatu zuen Berrezarkuntza Borboitarra iraultzea dakar de facto, klaseen arteko indar koerlazioa kontuan hartuta. Eta horrelako gainontzeko helburu zure ustez "taktikoekin".

Euskal Errepublika Sozialistaren plataforma agitazioareko eta kontzientzia iraultzailea (ber)pizteko tresna bat da, helburu estrategikoak eta taktikoak UZTARTZEN dituena (eta ez nahasten), Euskal Herri Langileriaren baitan ilusio erreformista eta likidazionistei aurre egiteko, eta norabide argia markatzeko: Euskal Iraultza Sozialista. Indarrak horren inguruan metatu behar dira IBILen ustez, eta ez balizko "Estado Vasco" baten inguruan, Irlandan likidazionistek 1920 urteetan eraiki zuten Irish Free State bezalako estatu burges neokolonialaren fotokopia tristena izanen litekeena.

Ikusten duzunez, Euskal Errepublika Sozialistaren plataformaren atzean eztabaida estrategiko sakona dago, ez da lau txoro buru berok hego haizearekin egindako burutazioa.

Horri buruzko eztabaida zinezkoa, jakina, ezin da etsaiaren begiradapean dagoen internet honetan egin, haien lupapean baikaude. Buruz buru egin behar da, eta horretarako, IBILeko militanteekin hitz egitea da onena.

Izan ongi eta lotu borrokari!

Anónimo dijo...

gErabat ados nago "negoziazio" kontzeptua baztertu behar dela, nahiz-eta (hain zuzen !) taktikoa zen, ENAMen gehiengoarentzat KAS Alternatibaren edukia ezin baitzen inolaz ere negoziatu, soilik bere aplikazioren forma, "negoziazio" "kontsignak" konfusioa bakarrik ekarri baitu, estrategia iraultzaile zientifikoa parasitatuz, eta bere interpretazio anbiguoarengatik, ildo erreformistaren garapena ahalbidetuz eta erraztuz.
Baina horrek ez du eragozten programa ("alternatiba" deitu ala ez) taktiko bat aldarrika daitekela, baina beti azpimarratuz ez dela ezer "negoziatzeko", helburuak, izan taktikoak ala estrategikoak, burgesiari beti INPOSATUKO direla.

Behar bada programa honen puntu batzu bakar batean bildu behar liratekela argitasun gehiagorendako.

Anónimo dijo...

Atzo errandakoa, laguna!

Eztabaida honetan sakontzeko, buruz buru eta aurrez aurrre hitz egin behar behar da, ez Internetez.

Beraz, nahi duzun arte!